Rectores komen en gaan

14 april 1982

Leraren enquete, Kernwapens, Medezeggenschapsraad, Hoep-Hoek, Afscheid Dr. W. Walther Boer, Jaarverslag LGC, Fryske Paegina, Kennismaking Dhr. Faber, Intiem.
Redactie: Marlies Oele, Tiem Schalij, Sicko van Dijk. 

[download]