Op 27 augustus overleed Albert Willem Niemeijer in Bartlehiem. Hij was leraar Geschiedenis aan het Stedelijk Gymnasium van 1964 tot 1980.