Sponsors maken het mede mogelijk
Het zal je niet zijn ontgaan dat er nieuwe banners op de Lustrumsite staan. Henk Pasma heeft dit lustrum verschillende grote sponsoren gevonden die het 29ste Lustrum mede mogelijk maken. Zo zorgen ze er voor dat jonge alumni korting kunnen krijgen op hun kaartje, dat de Stentor kostenneutraal uitgegeven kan worden en dat er een 3D model van de school gemaakt wordt. Bijzonder is ook dat er meerdere Lustrumgangers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de Stichting Lustrumviering een extraatje toe te schuiven via de donatie-button.  Dank dus aan onze hoofdsponsors: Rijksuniversiteit Groningen (Campus Fryslân), NHL Stenden. Eisma Media Groep, Wetsus en Kees Mannenmode. En aan Barbara Kempers, Marco de Vries, Pier Ehlhardt, Lisanne Bogels, Harmen Holtrop, Eric de Jong, Susan van der Laan, Paul Bouma en Focco van der Schaaf.

Lever jij ook een (kleine) bijdrage?

Wil je een bescheiden bijdrage leveren aan het werk van de stichting, maak dan je gift over aan bankrekening NL24 SNSB 0772 6697 16 ten name van Stichting Lustrumviering Stedelijk Gymnasium onder vermelding van ‘Sponsoring 3D’.