Dank voor alles!

Als voorzitter van het bestuur wil ik graag iedereen bedanken voor de bijdrage aan dit prachtige 29ste lustrum van het Stedelijk Gymnasium. We zijn er ruim een jaar druk mee bezig geweest in een telkens verder groeiend gezelschap van enthousiaste vrijwilligers. We zijn de school zeer erkentelijk voor de gastvrije ontvangst en goede samenwerking. We kregen als ‘sleutelkinderen’ ook dit keer weer alle ruimte om onze plannen uit te werken. Mijn dank gaat uit naar de vele vrijwilligers en leerlingen die ons ondersteund hebben bij de organisatie, de ontvangst en de voorstellingen. Zonder jullie hulp was dit nooit gelukt! Ten slotte feliciteer ik de LGC nogmaals van harte met zijn 130-jarig jubileum. Wat bijzonder om te zien hoe deze club in al die jaren is uitgegroeid tot wat het nu is. Het stemt mij dankbaar dat onze school al 145 jaar een plek biedt aan zoveel getalenteerde en enthousiaste leerlingen. Dank iedereen voor deze fijne dag en de warme herinneringen. Op naar het 30ste lustrum op zaterdag 13 januari 2029! herinneringen.

Namens het  Lustrumbestuur
Anneke Bögels-Brouwer
Praeses