De klimaatcrisis, de slechte relatie met Rusland en de groeiende populariteit van populisme in vrijwel alle Europese democratieën hebben de Europese Unie in woelig vaarwater gebracht. Enerzijds bedreigen deze ontwikkelingen de Europese samenhang, anderzijds maken zij Europese solidariteit en een gemeenschappelijke opstelling in de wereldpolitiek juist des te belangrijker. Men zou kunnen zeggen dat de Europese Unie in haar geschiedenis  nog nooit zo is uitgedaagd en tegelijkertijd nog nooit zo nodig is geweest.

Welke rol speelt de Europese Unie in de crises die in dit Studium Generale zijn besproken? Heeft de snelle uitbreiding van de Europese Unie de organisatie sterker of juist zwakker gemaakt? Hoe zou de koers van de Europese integratie zich kunnen ontwikkelen? Welke uitdagingen en kansen liggen er in de toekomst van Europa? Is er in de Europese toekomst plaats voor een aparte Nederlandse rol?

Ir. Diederik Samsom was van 2012 tot 2016 politiek leider van de Partij van de Arbeid. Momenteel is hij kabinetschef van Europees commissaris Frans Timmermans. Hij is tevens oud-leerling van het Stedelijk Gymnasium.

Facebook Repost

Dit is een repost. Met dank aan de moderators van de Facebook pagina van het
Stedelijk Gymnasium / OSG Piter Jelles