Vanmorgen is in zijn woning te Leeuwarden in de leeftijd van ruim 66 jaar na een langdurige ziekte overleden drs. Douwe de Vries, oud-conrector van het stedelijk gymnasium te Leeuwarden. In een korte herdenkingsbijeenkomst in de aula van het gymnasium, die werd bijgewoond door de docenten en de leerlingen schetste de rector dr. Walter Walther Boer de betekenis van de heer De Vries als docent en collega. Hij typeerde de heer De Vries als ~de altijd aanwezige, altijd werkende conrector van de school. Er is vrijwel geen activiteit in verband met het gymnasium te noemen waarbij hij niet betrokken is geweest. Wij zullen aan hem blijvend denken als aan iemand, die altijd tot de school zal behoren”, aldus de heer Walther Boer.

Drs. Douwe de Vries werd in 1915 geboren te Grouw. Hij bezocht het stedelijk gymnasium te Leeuwarden en studeerde van 1936-1942 aan de rijksuniversiteit te Groningen in de wis- en natuurkunde. Na het behalen van het doctoraal examen werd hij in 1942 benoemd tot leraar aan de toenmalige mts te Leeuwarden. In 1948 volgde zijn benoeming tot leraar aan het stedelijk gymnasium, waar hij in 1959 conrector werd. Voorts was drs. De Vries gedurende vele jaren als onderdirecteur verbonden aan het Nederlands Genootschap tot opleiding van leraren voor het beroepsonderwijs. In juni 1980 nam de heer De Vries afscheid van de school in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Uit: Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland. Gevonden via Delpher.