De afgelopen periode is er een proces doorlopen om te komen tot de definitieve invulling van de positie van rector van het Stedelijk Gymnasium. Een aantal mogelijke kandidaten heeft gesprekken gevoerd met de benoemingsadviescommissie en de benoemingscommissie. In die commissies waren de diverse geledingen vertegenwoordigd (personeel, medezeggenschap, management van de school en CMT). Er is besloten om Eelko Hooijmaaijers te benoemen. Eelko heeft in de afgelopen periode als waarnemend rector opgetreden. Eelko hebben wij leren kennen als een (mensen)mens; gericht op verbinding, transparant en altijd op zoek naar de gezamenlijkheid. Met Eelko krijgt het Stedelijk Gymnasium een rector die gericht is op het onderwijs, gericht is op ontwikkeling, oog heeft voor de belangen van leerling en personeel en die verder kan werken aan de uitwerking van de plannen zoals die in de afgelopen tijd zijn gemaakt.

Facebook Repost

Dit is een repost. Met dank aan de moderators van de Facebook pagina van het
Stedelijk Gymnasium / OSG Piter Jelles

Deze website gebruikt cookies om goed te functioneren.