De opkomst van populisme is in westerse democratieën een opvallend verschijnsel. Het gaat om partijen – en in enkele gevallen personen – die binnen een democratisch stelsel functioneren, maar de spelregels van die democratie eigenlijk niet erkennen en samenwerking met andere politieke stromingen afwijzen. Ook in de Nederlandse politiek zien we een groeiende populariteit van deze partijen. Hoe is het succes van populistische partijen te verklaren? Is er een historisch patroon te zien? Is er een verband tussen de Nederlandse politiek en de populariteit van andere populisten in Europa? Welke uitdagingen betekenen deze bewegingen voor ons democratische systeem? Maakt het ons kwetsbaar of juist sterker?

Anne Roel van der Meer van de Leeuwarder Courant interviewde Gerrit Voerman voor de lezing.

Prof.dr. Gerrit Voerman is hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Elk jaar organiseert het Stedelijk Gymnasium Studium Generale-lezingen waarin een verbinding tussen wetenschap en samenleving wordt gelegd. De lezingen hangen met elkaar samen maar kunnen goed los van elkaar gevolgd worden. Ons Studium Generale is bedoeld voor leerlingen, ouders en personeel, maar ook toegankelijk voor belangstellenden van buiten school. Vier deskundigen geven vanuit hun vakgebied achtergrondinformatie over een onderwerp binnen een thema. Zij geven hun visie en schetsen een toekomstperspectief. Dit jaar is het thema “Crisis in Europa”.

Facebook Repost

Dit is een repost. Met dank aan de moderators van de Facebook pagina van het
Stedelijk Gymnasium / OSG Piter Jelles