Een eigen plek voor ‘uitgeleerde’ kinderen
Hoogbegaafde kinderen die op de basisschool ‘uitgeleerd’ zijn staan voor een flinke uitdaging. Ze hebben behoefte aan nieuwe cognitieve uitdagingen die de basisschool ze niet kan bieden. Tergelijkertijd zijn ze op sociaal-emotioneel nog niet klaar voor het voortgezet onderwijs en missen ze de leervaardigheden voor de nieuwe omgeving. Het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden biedt deze groep nu een eigen plek: Groep 9

Ontwikkelingsgelijken ontmoeten
Projectleider van Groep 9, Arjan Marchand licht toe: “Wij kregen als Stedelijk Gymnasium de laatste jaren steeds vaker het verzoek van basisscholen om met hen mee te denken over hun onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. We willen dat Groep 9 een fijne plek wordt voor begaafde leerlingen die toe zijn aan extra uitdaging, die ontwikkelingsgelijken willen ontmoeten en die vaardigheden willen ontwikkelen die ze nodig hebben als ze de echte overstap naar het VO maken.”

Wiskunde, Latijn, Nederlands en Tekenen
Het initiatief is een samenwerking tussen Proloog (openbaar basisonderwijs Leeuwarden) en de Samenwerkingsverbanden PO/VO. Via Groep 9 volgen 15 basisschoolleerlingen gedurende het schooljaar één dag per week onderwijs op het Stedelijk Gymnasium. Ze krijgen vakken als Wiskunde, Latijn, Nederlands en Tekenen en begeleiding door een hoogbegaafdheidscoach. De 15 leerlingen komen uit verschillende basisscholen en zijn met een gedegen motivatie aangedragen.

Uitdagen, motiveren en zin geven
Op Groep 9 starten leerlingen de dag met een hoofdbegaafdheidscoach die ook het projectonderwijs begeleidt. Er worden vaklessen en excursies gegeven en leerlingen werken samen aan vakoverstijgende onderzoeksprojecten. Ze krijgen daarbij ook ondersteuning van begaafde leerlingen uit de bovenbouw die bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding geven. Groep 9 past bij de opdracht die de school zichzelf als officiële begaafdheidsprofielschool heeft gegeven om een kenniscentrum te zijn, op het gebied van de begeleiding van en onderwijs aan begaafde leerlingen. De verwachting is dat leerlingen door middel van Groep 9 uitgedaagd worden, extra gemotiveerd raken en zin krijgen om te leren.

Facebook Repost

Dit is een repost. Met dank aan de moderators van de Facebook pagina van het
Stedelijk Gymnasium / OSG Piter Jelles