Foto 1: Van links naar rechts: Jan Weening (overleden 2022), Joost de Vries, Henk Pasma; ca. 1965 tijdens de ‘examenvakantie’ in het zomerhuisje aan het Hofmeer bij de Fluessen. Foto 2: Henk Pasma met hun jonge hond

Geen lustrum zonder sponsors. Ook deze editie zijn die weer gevonden, en wel door Henk Pasma (73 jaar). Die al diverse keren in de lustrumcommissie zat. Dat de school een warme plek in zijn hart inneemt, blijkt niet alleen uit zijn inzet voor het lustrum, maar ook uit zijn vriendschappen. Wie is Henk Pasma?

Longarts
Henk kwam via de Hofschool, waar de leerlingen werden ‘gedrild’ voor het gymnasium, op onze school. Na gymnasium bèta (in ’69) ging Henk medicijnen studeren in Groningen, in de voetsporen van zijn vader, die chirurg was in Leeuwarden. Henk werd longarts en heeft tot zijn 69e in die functie gewerkt, vanaf 1982 bij het Medisch Centrum Leeuwarden. “Bij de meeste ziekenhuizen waren in ’82 maar twee longartsen en had je om het weekend dienst. In Leeuwarden kon ik als vierde man komen, dat was veel minder zwaar, zo bleef er tijd over voor een privéleven.” MCL had al een eigen afdeling longchirurgie en heeft inmiddels een volledige opleiding tot longarts, die mede is ontwikkeld door Henk. Woonachtig in Leeuwarden, getrouwd met Jolet, vader van Dirk Jan (ja die, ook oud-leerling, ook vaker actief voor een lustrum), Erik en Charlotte.

Dankbaar
“Reünies: lange tijd vond ik er niet veel aan, al ging ik wel. Van Vindicat, van een club longartsen, van oud-collega’s van het MCL. Elk lustrum is iedereen wéér 5 jaar ouder, best pijnlijk soms. Dat is nu over, ik ben een dankbaar man, we zijn er nog, ik verheug me erop iedereen weer te zien!” ‘Iedereen’ is met name een select groepje oud-klasgenoten van examenjaar 1969. Vriend Jan Weening is er niet meer bij, die is in ‘22 helaas overleden. “Maar met Jan en Joost de Vries zat ik elk jaar een paar dagen in het zomerhuisje van mijn familie, bij de Fluessen”.  Die groep is ondertussen groter geworden en er valt nog altijd veel te bespreken elk jaar, in datzelfde zomerhuisje. “Op het Stedelijk Gymnasium is die hechte band gesmeed”.  

Jonge honden: vrijheid, vertrouwen, magie
Op maandag en woensdag gingen er tussen de middag altijd wel een paar klasgenoten die niet in de stad woonden met Henk mee naar huis, waar ze dan warm aten. Als de leraren examenweek hadden, hadden de leerlingen vrij en mocht Henk met een groep jongens naar hun zomerhuis, om te zeilen. “We waren nog maar dertien, toch mochten we er zonder volwassenen samen heen.” Ook op school mocht veel. De jonge honden zochten nog wel eens de grenzen op. “Er was een hele liberale sfeer, alles kon. Toen vonden we dat heel normaal, nu besef je hoe bijzonder dat was.” Zo organiseerden leerlingen muziekavonden, Jan Ten Brug, die een klas hoger zat, was daar vaak de aanstichter van. Lievelingsvakken waren Latijn, natuurkunde en wiskunde.

Het was net zo’n mooie som
Douwe de Vries, leraar wiskunde, gaf vier sommen op, elk voor 2,5 punt. Deze sommen werden uitgebreid op het bord geschreven. “De slimsten wisten al wat de uitkomst was terwijl hij nog stond te schrijven en De Vries wist best dat er volop werd gespiekt. “Doe niet zo flauw, het was net zo’n mooie som”, zei hij dan; maar hij greep niet in: hij wees ons op onze eigen verantwoordelijkheid. En die voelden we dan ook.” Ze waren dus heus niet alleen lieverdjes, maar maakten het nooit te bont. “Al had Niemeijer van geschiedenis wel wat met ons te stellen. We voelden ons bevoorrecht. Het was veel leuker bij ons op het gym, dan bijvoorbeeld op de HBS. Waarom? Het is een beetje magie. Het was de persoonlijke en gezamenlijke sfeer, de kennis en bagage die je meekreeg, onder schooltijd maar zeker ook daarna. Terugkijkend voel ik trots en dankbaarheid.”

Pecunia non olet
Wie zo enthousiast over zijn oude school (en die van zijn kinderen) kan vertellen, en zo’n netwerk in de regio heeft, is de ideale ambassadeur en dus sponsorwerver. Dankzij Henk trokken NHL Stenden en de Eisma Media groep dan ook gul de portemonnee voor een Platina pakket, en dragen ook RUG Campus Fryslân, KEES Mannenmode en Wetsus bij. Hierdoor kunnen jonge alumni korting krijgen op hun kaartje, wordt de Stentor kostenneutraal uitgegeven en wordt er een 3D model van de school gemaakt. Sponsoren bedankt!

En Henk natuurlijk: hulde! De lustrumcommissie wenst hem en examenjaar ’69 een fijn weerzien!

Heleen Kerkhof (examenjaar 1978)