560 vouchers beschikbaar
Let op: kies bij binnenkomst direct bij welke les je aanwezig wilt zijn. Je kunt maar één les kiezen. Het aantal plaatsen is beperkt. We hebben maar 560 vouchers beschikbaar. Dit in verband met de veiligheid (er passen maar zo veel mensen verantwoord in een lokaal). En om onze (oud)docenten te beschermen natuurlijk, tegen uitputting. Docenten zijn immers ook mensen en voor hen moet het ook een feestelijke dag zijn.

Help je mee met vastleggen?
De bedoeling is dat er van iedere les een (korte) video opname gemaakt wordt. De docenten overleggen als het goed is aan het begin van iedere les wie eventueel wat vastlegt. De videobeelden komen achter een wachtwoord op de website te staan, maar het is wel verstandig om te overleggen wie wel of niet in beeld komt. Stuur je opnames na afloop aan Team Communicatie.

Drie rondes
In drie rondes (beginnend om 11.15, 11.50 en 12.25) verzorgen zeven (oud)docenten in zeven lesruimtes een korte les . Waan je even terug in de klas. Als je op weg naar (of op weg terug) van de les bent, realiseer je dan dat het gebouw na dit lustrum deels zal worden verbouwd. Verduurzaming, modernisering, een nieuwe lift, en sloop van lokaal één zijn de grote doelen.

Begane grond:
Lokaal 03 – Dennis Leegstra – Economie
Lokaal 04 – Teresa Hallman – Wiskunde
Lokaal 05 – Jet van Gelder (Albers) – Klassieke talen

Eerste verdieping:
Lokaal 10 – Hendrik Zijlstra – Aardrijkskunde
Lokaal 12 – Afke de Haan – Engels
Lokaal 15 – Jan ten Brug – Muziek ?

Tweede verdieping:
Lokaal 19 – Dennis van der Woude – Natuurkunde