De tent staat achter!
We hebben voor het 29ste Lustrum een tent neergezet om onze lustrumgangers warm en droog te ontvangen. Je hoeft dus niet meer zonder jas van de manege naar het schoolgebouw te lopen. De tent staat op de plek waar normaal de fietsen van de leerlingen gestald worden. De voordeur van school blijft gesloten. Kom dus achterom.

Veiligheid staat voorop
De tent is één van de manieren waarop we proberen om de bijeenkomst aan de Noorderweg ook met een groter aantal bezoekers veilig te houden. Tijdens de dag zelf zul je merken dat we proberen om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd op één plek zijn. Ook zijn er extra eerste hulp voorzieningen aanwezig en hebben we mensen die als verkeersregelaar optreden.