Verhalen gezocht! Het middagprogramma voor aankomend lustrum zal, zoals vanouds, plaatsvinden in de Grote Kerk. Hier organiseren wij van de middagcommissie een talkshow voor jong en oud met als overkoepelend thema: ‘levende geschiedenis’. Het zal een middag vol herinneringen en inspirerende verhalen worden.  We zijn op zoek naar mensen die betrokken zijn geweest rondom het maken van een muurschildering en hierover willen vertellen. Zijn er speciale dingen gebeurd bij het ontwerp, de uitvoering of achteraf? Hebben medeleerlingen ledematen opgeofferd tijdens de examennacht? Heeft jullie muurschildering een speciale betekenis?  Wij komen graag met jou in contact! Ook als je niet in de grote kerk wilt spreken, komen wij toch graag in contact. We horen je verhaal graag.  Dat kan door te mailen naar middagcommissie@lustrumstedelijkgymnasium.nl.