Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Lustrumviering Stedelijk Gymnasium, gevestigd te Leeuwarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01143126 (“de Stichting”).

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail via info@lustrumstedelijkgymnasium.nl.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de applicaties en website die de Stichting gebruikt voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Het betreft hier de database “Adresbeheer Gymnasium Lustrum”, en “de websitehttp://lustrumstedelijkgymnasium.nl (zowel het openbare gedeelte als het afgeschermde gedeelte dat alleen na invoer van persoonlijke inloggegevens toegankelijk is). Tevens betreft het hier platforms voor sociale netwerken waar de Stichting een profiel heeft, zoals Facebook en Instagram (“Sociale Media”).

Verwerken van persoonsgegevens

De Stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat wij alleen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de volgende doelstelling: het organiseren van een vijfjaarlijkse (lustrum)reünie (“het lustrum”) voor alle oud-leerlingen en oud-medewerkers van het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden.
Meer specifiek gaat het hier om onder andere:
– de registratieprocedure als oud-gymnasiast of oud-medewerker;
– verzenden van uitnodigingen voor lustrumactiviteiten;
– op de hoogte houden van de stand van zaken rond de organisatie van het lustrum;
– mogelijkheid tot opgeven voor het lustrum;
– facturatie en inning van deelnamekosten bij deelname aan het lustrum.

De persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden betreffen:
– Voor- en achternaam, initialen;
– Geslacht;
– Adres;
– Telefoonnummer;
– E-mail adres;
– Geboortedatum;
– jaar van aankomst;
– jaar van eindexamen;
– indien oud-medewerker: functie en tijdsperiode;
– IBAN en tenaamstelling indien deelgenomen wordt aan het lustrum;
– NAW ouders (optioneel).

Persoonsgegevens worden bewaard tot u aangeeft niet meer op de hoogte gehouden te willen worden van lustrumactiviteiten.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor gemakkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website(s) – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u toestemming geven voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens niet aan derden. Hierop bestaan de volgende uitzonderingen, in welke gevallen wij uw persoonsgegevens wel aan derden verstrekken:
– in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van de Stichting in uw belang is;
– als de Stichting wettelijk verplicht is uw persoonsgegevens te verstrekken aan een derde.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient u bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Tevens dienen personen die toegang hebben tot uw gegevens een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en bij de Stichting in te leveren.

Beeldrecht

Tijdens lustrumfeesten worden regelmatig foto’s genomen van klassen van oud-leerlingen, voorstellingen en activiteiten waarop deelnemers aan het lustrum zijn afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website van de Stichting en/of op Sociale Media verschijnen. Dit heeft als doel de verbinding tussen de oud-leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden, van alle generaties, in beeld te brengen. Indien u een foto ziet waar u centraal en duidelijk herkenbaar op bent afgebeeld en waarvoor u duidelijk niet hebt geposeerd en u hebt bezwaar tegen verschijning van die foto kun u dit via info@lustrumstedelijkgymnasium.nl kenbaar maken. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.
Deze “opt-out” mogelijkheid bestaat niet voor algemene sfeerbeelden waarop u niet centraal en duidelijk herkenbaar bent afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

Minderjarigen

Indien een minderjarige oud-leerling zich wenst te registreren dient expliciete toestemming van de ouder of voogd te worden overlegd.

Links naar andere websites

De website van de Stichting kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van de privacyverklaring

De Stichting past de privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De Stichting raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting u via de website informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kun u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Marijke Poelman
E-mail: info@lustrumstedelijkgymnasium.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG hebt u bovendien het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

ad lustrum

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)