Pinnepielderij ut de skoallebankjes

4 juni 1966

Tusken 1964 en 1966 makke Pyt Jon Sikkema illustraasjes yn kantlinen en op kladbledsjes. Se binnen no tegearre bracht yn in oersjoch.