Met een nieuw bestuur en 20 commissieleden van de examenjaren 1965 (!) tot 2018 (!) begon de eerste bijeenkomst op weg naar het 29ste Lustrum in 2024. Prachtig om te zien hoe verschillende generaties elkaar weten te vinden. De vergaderaars werden op vrijdag 4 november gastvrij ontvangen door rector Eelko Hooijmaaijers in Lokaal 15 waar een groep via Zoom meedeed aan de startvergadering. Het was een bijzondere vergadering, met veel bekende én nieuwe gezichten. En afscheid van Dédé de Haan als secretaris, die wegens planningsproblemen moest afzien van nóg een ronde in 2023. Dédé kreeg voor haar enorme inzet in de afgelopen jaren een dankwoord van Anneke, een donderend applaus, een Blomke van Romke én een vrijkaartje voor het volgende lustrum. Onder voorzitterschap van Anneke Bögels maakte de groep kennis met elkaar en koos iedereen een commissie. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen via socials, website en nieuwsbrief. Let op: Je kunt je nog altijd opgeven als commissielid of vrijwilliger (voor de dag zelf) en je kunt je ook op een reservelijst laten zetten voor een ad hoc bijdrage als je opziet tegen grote verplichtingen maar wel een bijdrage wilt leveren. Druk daarvoor op de knop hieronder.